La previjions dl tëmp te Gherdëina y Südtirol

Previjions dl tëmp da ncuei te Südtirol:

Previjions dl tëmp da ncuei
Previjions dl tëmp: La curënta dal nord determinea inant l tëmp, ma la vën plu dëibla y mëina adalerch tla Elpes aria plu suta.
La previjions da ncuei: Domesdì iel te gran pert dla provinzia da surëdl. L ciel ie mé puech asniblà. L vënt dal nord lascia do.

Previjions dl tëmp de duman te Südtirol:

Previjions dl tëmp de duman

Autra nfurmazions:

Cun na curënta auta sterscia dal nord-vest vëniel menà adalerch aria bendebò tumia ma manco frëida de viers dla Elpes.
N juebia vala inant cun na mescedanza de surëdl y nibles plu spësses. Sun la sëira possel passé via vel smiz. N vënerdì iel n generel variabl y via per l di possel unì a se l dé vel plueia. N sada se tira la nibles a luesc ora y l vën almanco n pert da surëdl. N dumënia saral tl sud drët da surëdl, plu variabl resteral tl nord dla provinzia y te n valguna valedes saral n vënt dal nord.

Autra nfurmazions: Provinzia Autonoma de Bulsan
Top charts Trafich

Godet la mujiga che te plej

Radio Gherdëina, vosc radio numer un tla Dolomites, cun n bel program rich de mujiga, la ultima nutizies atueles dl luech y nternaziuneles y trasmiscions y ntervistes de uni sort.

Nosc radio ie unì metù su tl ann 1979 per pité ala jent de vester for nfurmeda sun dut chel che suzed te nosta valedes. Dala mujiga ladina al pop al rock, veniel lascia ji na gran vela de hits y trasmiscions, per pie via cun energia y mutivazion tl nuef di.

DAB+
sëura dut Südtirol
L sëul radio
te trëi rujenedes
24h
ëura al di
10+
Trasmiscions al di

Nosc partner