La previjions dl tëmp te Gherdëina y Südtirol

Previjions dl tëmp da ncuei te Südtirol:

Previjions dl tëmp da ncuei
Previjions dl tëmp: Sun la pert dancà de na prescion bassa vëniel menà adalerch tla Elpes aria tumia.
La previjions da ncuei: Domesdì restel asniblà y a luesc nëivel n pue. L lim dla nëif ie danter i 500 y i 700 m.

Previjions dl tëmp de duman te Südtirol:

Previjions dl tëmp de duman

Autra nfurmazions:

Na prescion bassa se destira ora dal vest dl'Europa nchin sëura l raion dl Mediteran y nes porta nce tl Südtirol cundizions tëurbles.
N mierculdì iel inant scialdi asniblà, l dà mé uni tant n pue de surëdl. Nce n juebia iel n pert scialdi asniblà. N vënerdì se asniblel inant ite y a luesc possel nce nevei o pluei n pue. N sada arons bonamënter na mescedanza de surëdl y nibles.

Autra nfurmazions: Provinzia Autonoma de Bulsan
Top charts Trafich

Godet la mujiga che te plej

Radio Gherdëina, vosc radio numer un tla Dolomites, cun n bel program rich de mujiga, la ultima nutizies atueles dl luech y nternaziuneles y trasmiscions y ntervistes de uni sort.

Nosc radio ie unì metù su tl ann 1979 per pité ala jent de vester for nfurmeda sun dut chel che suzed te nosta valedes. Dala mujiga ladina al pop al rock, veniel lascia ji na gran vela de hits y trasmiscions, per pie via cun energia y mutivazion tl nuef di.

DAB+
sëura dut Südtirol
L sëul radio
te trëi rujenedes
24h
ëura al di
10+
Trasmiscions al di

Nosc partner