You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

La previjions dl tëmp te Gherdëina y Südtirol

Previjions dl tëmp da ncuei te Südtirol:

Previjions dl tëmp da ncuei
Previjions dl tëmp: La front frëida se sposta de viers dl ost. La prescion dl'aria va suvier y la masses d'aria vën plu sutes.
La previjions da ncuei: Daduman iel n generel tëurbl y puech stabil. Dantaldut tla pertes tl ost dla provinzia pluevel mo mpue. L lim dla nëif ie danter 1100 y 1400 m. Danmesdì via miurea l tëmp mpue y la nibles se tira ora. Domesdì possel nce vester da surëdl. L vënt lascia do.

Previjions dl tëmp de duman te Südtirol:

Previjions dl tëmp de duman

Autra nfurmazions:

L mierculdì scumëncia cun vel' banch de nibl y danmesdì via passel oradechël nce tres n valguna nibles a slaier. Domesdì iel da surëdl. N juebia passel sëura la pert tl nord dla Elpes tres na perturbazion, perchël iel sëura la cresta dl cunfin n pert variabl. De viers dl sud se muda l surëdl y la nibles ju. Na curënta da nord-vest determinea l tëmp n vënerdi. L surëdl y la nibles se muda ju, sun la cresta dl cunfin iel suvënz inò puech stabil. N sada sarà l tëmp scialdi bel.

Autra nfurmazions: Provinzia Autonoma de Bulsan
Top charts Trafich

Godet la mujiga che te plej

Radio Gherdëina, vosc radio numer un tla Dolomites, cun n bel program rich de mujiga, la ultima nutizies atueles dl luech y nternaziuneles y trasmiscions y ntervistes de uni sort.

Nosc radio ie unì metù su tl ann 1979 per pité ala jent de vester for nfurmeda sun dut chel che suzed te nosta valedes. Dala mujiga ladina al pop al rock, veniel lascia ji na gran vela de hits y trasmiscions, per pie via cun energia y mutivazion tl nuef di.

DAB+
sëura dut Südtirol
L sëul radio
te trëi rujenedes
24h
ëura al di
10+
Trasmiscions al di

Nosc partner