La previjions dl tëmp te Gherdëina y Südtirol

Previjions dl tëmp da ncuei te Südtirol:

Previjions dl tëmp da ncuei
Previjions dl tëmp: Na front ciauda dëibla passa sëura la Elpes via.
La previjions da ncuei: N juebia passel tres l ciel n valguna nibles a slaier che pudëssa a trac ndeblì l surëdl.

Previjions dl tëmp de duman te Südtirol:

Previjions dl tëmp de duman

Autra nfurmazions:

N vënerdì passel tres na front frëida y tl nord dla provinzia arons n tëmp puech stabil. Sëura la cresta dl cunfin nëivel n pue'. Tl sud iel tres l föhn dal nord plu da surëdl. N sada vala inant cun na mescedanza de surëdl y nibles, l plu da surëdl iel tl sud dla provinzia. N dumënia iel dl prim asniblà a luesc. Sun i crëps dla cresta dl cunfin possel nevei n pue'. Via per l di vëniel po plu da surëdl. Te truepa valedes iel n föhn dal nord. N lunesc iel n iede plu y n iede manco asniblà. Sun la cresta dl cunfin iel inò da se aspité che l nëive.

Autra nfurmazions: Provinzia Autonoma de Bulsan
Top charts Trafich

Godet la mujiga che te plej

Radio Gherdëina, vosc radio numer un tla Dolomites, cun n bel program rich de mujiga, la ultima nutizies atueles dl luech y nternaziuneles y trasmiscions y ntervistes de uni sort.

Nosc radio ie unì metù su tl ann 1979 per pité ala jent de vester for nfurmeda sun dut chel che suzed te nosta valedes. Dala mujiga ladina al pop al rock, veniel lascia ji na gran vela de hits y trasmiscions, per pie via cun energia y mutivazion tl nuef di.

DAB+
sëura dut Südtirol
L sëul radio
te trëi rujenedes
24h
ëura al di
10+
Trasmiscions al di

Nosc partner