La previjions dl tëmp te Gherdëina y Südtirol

Previjions dl tëmp da ncuei te Südtirol:

Previjions dl tëmp da ncuei
Previjions dl tëmp: Les corëntes s'oj cuntra nord-vest y tla secunda pert dl de vëgn les masses d'aria de gre ne gre manco tömies.
La previjions da ncuei: Da nord-vest passel banc de niores che stopa sovënz sorëdl. Sön la cresta de confin sblauchëiel aboc, altró ne vëgnel degönes prezipitaziuns ia por le de.

Previjions dl tëmp de duman te Südtirol:

Previjions dl tëmp de duman

Autra nfurmazions:

En jöbia él dër da sorëdl porvia dl influs de na presciun alta de transiziun y al n'é feter gnanca na niora da odëi. En vëndres, de de festa, vëgnel indô plü da nio ia por le de. En sabeda da doman él feter indlunch da nio, ia por le de se stlarësc le cil da vest y al vëgn fora sorëdl. En domënia él n pü' variabl tl nord dla provinzia; tla pröma pert dl de pól gní n pü' de nëi sön la cresta de confin. Cuntra süd él bonamënter por na gran pert da sorëdl.

Autra nfurmazions: Provinzia Autonoma de Bulsan
Top charts Trafich

Godet la mujiga che te plej

Radio Gherdëina, vosc radio numer un tla Dolomites, cun n bel program rich de mujiga, la ultima nutizies atueles dl luech y nternaziuneles y trasmiscions y ntervistes de uni sort.

Nosc radio ie unì metù su tl ann 1979 per pité ala jent de vester for nfurmeda sun dut chel che suzed te nosta valedes. Dala mujiga ladina al pop al rock, veniel lascia ji na gran vela de hits y trasmiscions, per pie via cun energia y mutivazion tl nuef di.

DAB+
sëura dut Südtirol
L sëul radio
te trëi rujenedes
24h
ëura al di
10+
Trasmiscions al di

Nosc partner