L PROGRAM DE MIERCULDI

31.07.2024

Radio Gherdëina pieta unisort de trasmiscions sun argumënc de atualità, ntratenimënt y mujiga: Per uni un zech!

06:30

Bon di

cun Radio Gherdëina

08:30

Nfurmazions

Informationen - Informazioni

09:15

Dediches

na ciantia per te

10:00

Nutizies

dal Aiut Alpin Dolomites

11:00

Radio Gherdëina SUMMER SPECIAL

.

11:50

Das Südtirol Journal

Mittagsmagazin

14:00

Nfurmazions

Informationen - Informazioni

15:00

Mujiga da mont

cun Oswald Delago

16:00

Dediches

Na ciantia per té

18:00

Nfurmazions

Informationen - Informazioni

19:00

La tlassifica

de Radio Gherdëina (repetizion)

Lunesc Merdi Mierculdi Juebia Vënderdi Sada Dumënia

Godet la mujiga che te plej

Radio Gherdëina, vosc radio numer un tla Dolomites, cun n bel program rich de mujiga, la ultima nutizies atueles dl luech y nternaziuneles y trasmiscions y ntervistes de uni sort.

Nosc radio ie unì metù su tl ann 1979 per pité ala jent de vester for nfurmeda sun dut chel che suzed te nosta valedes. Dala mujiga ladina al pop al rock, veniel lascia ji na gran vela de hits y trasmiscions, per pie via cun energia y mutivazion tl nuef di.

DAB+
sëura dut Südtirol
L sëul radio
te trëi rujenedes
24h
ëura al di
10+
Trasmiscions al di

Nosc partner

WhatsApp