L PROGRAM DE LUNESC

27.05.2024

Radio Gherdëina pieta unisort de trasmiscions sun argumënc de atualità, ntratenimënt y mujiga: Per uni un zech!

​06:30

Bon di

cun Radio Gherdëina

08:30

Nfurmazions

Informationen - Informazioni

09:15

Dediches

Na ciantia per té

10:00

Veles dl'UE ai 8 y 9 de juni

te studio: Karl Gustav Mahlknecht

10:30

Ncontonse

Pitla ciaculedes cun persones de nosta valedes ladines

11:00

Messaggio alla parrocchia

attraverso la veggente Marija di Medjugorje

11:50

Das Südtirol

Journal Mittagsmagazin

14:00

Nfurmazions

Informationen - Informazioni

15:00

La tlassifica

de Radio Gherdëina

16:00

Dediches

Na ciantia per té

17:00

Sport dl lunesc

La trasmiscion de sport

18:00

Nfurmazions

Informationen - Informazioni

18:55

Messaggio alla parrocchia

attraverso la veggente Marija di Medjugorje

19:00

Scutede su,

jënt conta dla vita da zacan (repetizion)

Lunesc Merdi Mierculdi Juebia Vënderdi Sada Dumënia

Godet la mujiga che te plej

Radio Gherdëina, vosc radio numer un tla Dolomites, cun n bel program rich de mujiga, la ultima nutizies atueles dl luech y nternaziuneles y trasmiscions y ntervistes de uni sort.

Nosc radio ie unì metù su tl ann 1979 per pité ala jent de vester for nfurmeda sun dut chel che suzed te nosta valedes. Dala mujiga ladina al pop al rock, veniel lascia ji na gran vela de hits y trasmiscions, per pie via cun energia y mutivazion tl nuef di.

DAB+
sëura dut Südtirol
L sëul radio
te trëi rujenedes
24h
ëura al di
10+
Trasmiscions al di

Nosc partner

WhatsApp